Finansbolag

Ett finansbolag är ett företag som bedriver någon form av verksamhet som frigör kapital antingen åt näringsidkare eller till privatpersoner. De största finansbolagen ägs av banker, men de flesta bolagen ägs av icke-finansiella företag som vill erbjuda sina kunder finansieringsmöjligheter.

De vanligaste tjänsterna ett finansbolag erbjuder är factoring, leasing och avbetalningslösningar. Det finns finansbolag som bedriver utlåning och erbjuder konsumentkrediter, men den huvudsakliga finansieringen för finansbolagen är factoring.

Vad är skillnaden på bank och finansbolag?

Skillnaden mellan bank och finansbolag är att traditionella banker i huvudsak sysslar med inlåning, utlåning och överföring av kapital. Bankerna erbjuder inte factoring eller leasing, vilket alltså finansbolag vanligtvis gör.

Finansbolag erbjuder ofta factoring

Factoring innebär att du som företagare säljer eller belånar dina fakturor för att få snabbare tillgång till kapital. Det här är ett alternativ till banklån om företaget behöver få in kapital snabbt.

Factoring-kunderna är oftast små eller medelstora företag som snabbt behöver få in pengar. Det blir vanligare att även större företag använder sig av factoring för att förbättra företagets betalningsförmåga.

Hur fungerar leasing från finansbolag?

Leasing innebär att du hyr ett objekt under en begränsad tidsperiod med möjlighet att köpa produkten efter att leasingperioden har gått ut.

Leasing går till på följande vis:

  • Företaget väljer en produkt som de vill investera i.
  • Leverantören säljer produkten till finansbolaget.
  • Företaget hyr och använder produkten till en månadskostnad som de betalar till finansbolaget.
  • När avtalstiden har löpt ut kan företaget välja att köpa produkten från finansbolaget till ett restvärde, lämna tillbaka den eller förlänga avtalet.

Fördelarna med leasing är att företaget inte behöver redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen. Kostnaderna sprids under den period som produkten används och budgeteringen blir enklare.

Kontrollera att finansbolaget är seriöst

Var noga med att välja ett seriöst finansbolag. Antalet bedrägerier ökar, många ägnar sig åt investeringsbedrägerier, och det kan vara svårt att veta vilka de är. Det gäller att vara uppmärksam och inte investera i något man inte förstår.

Att upptäcka bedrägerier är svårt men det finns vissa varningssignaler:

  • Om ett erbjudande är för bra för att vara sant är det oftast så.
  • Seriösa företag erbjuder sällan finansiella investeringar över telefon.
  • Var insatt och se till att förstå vad du investerar i.
  • På Finansinspektionens sida kan du kontrollera att företaget har tillstånd att bedriva sin verksamhet.